Historie farmy

Historie farmy sahá až do období baroka, kdy zde původně nacházel šlechtický statek a mlýn. Z této doby je zde 400let stará roubená sýpka. Za První republiky zde na místě byl největší statek v okolí – Vavřincův statek vyhlášený pěstováním ovoce.

0

Rozloha

0

Polní zelenina

0

Jablečný sad

0

Zelená plocha